Forsiden

Historisk arkiv

Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2022

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Departementet utarbeider hvert år en strategi for påvirkningsarbeidet overfor EU. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker hvor Norge har interesser og muligheter for gjennomslag.