Historisk arkiv

Kommunal- og distriktsministeren møter Kommune-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Kommunal- og distriktsdepartementet

Sted:

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram møter Kommune-Norge sammen med KS og Husbanken. Tema for møtet er bosetting av flyktninger fra Ukraina