Historisk arkiv

Kommunal- og distriktsministeren åpner StartOffs demodag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Kommunal- og distriktsdepartementet

Adresse: Chr. Kroghsgt. 1 i Oslo

Sted: StartOff Campus

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram innleder på StartOffs demodag. Arrangøren er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Program og omtale

Om Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)