Historisk arkiv

Kommunal- og distriktsministeren innleder på lokaldemokratikonferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Kommunal- og distriktsdepartementet

Sted: Digitalt

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram innleder på på oppstartkonferanse for lokaldemokratiet i foregangskommuner.