Historisk arkiv

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

Kommunal- og distriktsministeren mottar rapport om forebygging av kvikkleireskred

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Kommunal- og distriktsdepartementet

Adresse: Kongens gate 18 , Oslo

Sted: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram inviterer til en pressekonferanse der han mottar en rapport om forebygging av kvikkleireskred fra Gjerdrumutvalget. Olje- og energiminister Terje Aasland deltar også.

Gjerdrumutvalget legger frem utredningen om forebygging av kvikkleireskred i Norge (presseinvitasjon 24.03.2022)

Om Gjerdrumutvalget