Historisk arkiv

Statsministeren og næringsministeren lanserer regjeringens grønne industriløft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Sted: Rosenberg, Stavanger

De vil legge frem et veikart for hvordan Norge kan lykkes på nye områder som hydrogen, havvind, CO2-håndtering og batterier, og med grønne prosjekter i eksisterende fastlandsindustri, som prosessindustrien, maritim industri og skog-, tre- og bionæringen.

Få med deg sendingen her:

Statsministeren og næringsministeren lanserer regjeringens grønne industriløft - regjeringen.no