Historisk arkiv

Fiskeri- og havministeren har møte om fiskevelferd og sykdom i oppdrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Adresse: Kongens gate 8, Oslo

Sted:

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth har møte om fiskevelferd og sykdom i oppdrett.

Sjømat Norge og Mattilsynet deltar på møtet. Sjømatbedriftene deltar digitalt.