Historisk arkiv

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen er i Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgjevar: Olje- og energidepartementet

Sted: Stortinget

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen er til stades i Stortinget i samband med behandlinga av Olje- og energidepartementet sitt budsjett for 2022.