Historisk arkiv

Olje- og energiministeren og barne- og familieministeren er i møte med representantar for straumbransjen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgjevar: Olje- og energidepartementet

Sted:

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og barne- og familieminister Kjersti Toppe har invitert representantar for straumbransjen til møte for å diskutere situasjonen i straummarknaden. På møtet vil dei blant anna drøfte korleis bransjen kan bidra til å hjelpe forbrukarar med høge straumrekningar med for eksempel utsett betaling, fastprisavtalar og liknande.

Pressekontakt i Olje- og energidepartementet er kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post arvid.samland@oed.dep.no

Pressekontakt i Barne- og familiedepartementet er kommunikasjonsrådgivar Rune Akselsen, telefon 93 41 96 67, e-post rak@bfd.dep.no