Historisk arkiv

Svar på spørsmål om de humanitære behovene i Tigray-regionen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra representanten Fredrik Holm (H) om statsrådens vurdering av de humanitære behovene i Tigray-regionen og FNs anledning til å gi humanitær hjelp.

Skriftlig spørsmål nr. 1909 (2021-2022).
Datert 24.04.2022

Fra representanten Fredrik Holm (H) til utenriksministeren:
Kan statsråden gi sin vurdering av de humanitære behovene i Tigray-regionen og FNs anledning til å gi humanitær hjelp?

Utenriksministerens svar:
Den humanitære situasjonen i Tigray er fortsatt svært alvorlig som følge av konflikten. FN har i lengre tid lagt til grunn at regionen står ovenfor en omfattende hungersnød. Rundt en tredjedel av barna i Tigray-regionen lider av kritisk underernæring, mens halvparten av gravide og ammende mødre lider av underernæring. Hvis ikke frø og gjødsel kommer inn i plantesesongen, vil sommerens planlagte avlinger gå tapt. Etiopia rammes nå også av en svært alvorlig tørke.

Det er likevel noen tegn på en viss positiv utvikling i Etiopia. Regjeringen erklærte 24. mars en såkalt humanitær våpenhvile. Lederskapet i Tigray har akseptert denne og har sagt at de trekker sine styrker tilbake fra naboregionen Afar. Totalt har 135 lastebiler med nødhjelp nådd Mekelle i Tigray i år. Dette møter likevel kun en brøkdel av det totale behovet for humanitær bistand.

Det er fremdeles store begrensinger på FN og de humanitære aktørenes muligheter til å drive humanitær innsats. FN rapporterer om fortsatt store begrensinger på innførsel av forsyninger, drivstoff og kontanter som følge av sikkerhetshensyn og administrative begrensinger fra etiopiske myndigheter. Det er helt avgjørende at partene legger til rette for full, trygg og uhindret humanitær tilgang til hele Tigray.

Beskyttelse av sivile er helt avgjørende for nasjonal dialog og håp om en fredelig utvikling. Alle parter i borgerkrigen har ansvar for dette, og for at våpenhvilen overholdes.

Norge opprettholder et høyt nivå på den humanitære bistanden til Etiopia. Den norske bistanden går via FN, Røde Kors-bevegelsen og ikke-statlige organisasjoner. Norge støtter også fullt opp om meglingsarbeidet til Den afrikanske union og deres høyrepresentant for Afrikas horn, Olesegun Obasanjo. Vi står rede til å bistå ham og Den afrikanske union om vi blir bedt om det.