Historisk arkiv

Svar på spørsmål om advokat for fengslete norske barn i Syria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) om utenriksministeren vil sørge for at det oppnevnes advokater til samtlige av de norske barna som er fengslet i Syria.

Skriftlig spørsmål nr. 1238 (2021-2022).
Datert 11.02.2022

Fra representanten Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til utenriksministeren:
Vil utenriksministeren sørge for at det oppnevnes advokater til samtlige av de norske barna som er fengslet i Syria?

Utenriksministerens svar:
Jeg deler representantens bekymring for barn av norske borgere i Syria. De har blitt satt i en svært vanskelig situasjon av sine foreldre. Det er offentlig kjent at det er totalt fire barn av norske kvinner i Nordøst-Syria, og at barna er i følge med sine mødre. Foreldre med foreldreansvar har rett og plikt til å ta avgjørelser for egne barn. Det er offentlig kjent at ikke alle kvinnene har bedt om konsulær bistand, og at en kvinne som har bedt om konsulær bistand fra utenrikstjenesten, allerede har advokat.

Utenriksdepartementet har ingen rolle knyttet til oppnevning av advokater for norske borgere i utlandet. Dersom en norsk borger i utlandet ønsker å engasjere en advokat, kan utenrikstjenesten ved behov bistå med å formidle kontakt. Utenrikstjenesten dekker heller ingen utgifter til juridisk bistand for norske borgere i utlandet. Dersom en norsk borger ønsker å søke om fritt rettsråd, kan utenrikstjenesten bistå med å formidle søknaden til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som behandler søknader om fri rettshjelp i utlandet.