Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Israels planer om innstramming av bevegelsesfriheten i Palestina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) om utenriksministeren vil følge opp med israelske myndigheter Israels plan om fra 22. mai å skjerpe kraftig inn på retten til innreise og bevegelsesfrihet i Palestina, noe som særlig rammer palestinere som bor utenfor Palestina og Israel, men også vitenskapelig samarbeid, bl.a. med en kvote på maks 150 utenlandske studenter som kan studere i Palestina. Dette vil også ramme nordmenn som arbeider i Palestina eller samarbeider med institusjoner i Palestina.

Skriftlig spørsmål nr. 2061 (2021-2022).
Datert 16.05.2020

Fra representanten Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til utenriksministeren:
Israelske myndigheter planlegger fra 22. mai å skjerpe kraftig inn på retten til innreise og bevegelsesfrihet i Palestina. Dette rammer særlig palestinere som bor utenfor Palestina og Israel, men også vitenskapelig samarbeid, bl.a. med en kvote på maks 150 utenlandske studenter som kan studere i Palestina. Dette vil også ramme nordmenn som arbeider i Palestina eller samarbeider med institusjoner i Palestina. 

Vil utenriksministeren følge opp saken med israelske myndigheter og anmode om at endringene ikke blir gjennomført?

Utenriksministerens svar:
Norge er kjent med at israelske myndigheter har utstedt en forordning som er ment å oppdatere regelverket for utenlandske statsborgeres innreise til og opphold på Vestbredden.

Jeg er bekymret for at de foreslåtte nye reglene vil kunne gjøre det vanskeligere for utenlandske statsborgere å få innreise til og oppholde seg på Vestbredden. Det er viktig å unngå tiltak som gjør det mer komplisert å opprettholde kontakt mellom palestinere og omverden.

Norske myndigheter er nå i ferd med å se på konsekvensene av det foreslåtte nye regelverket for våre egne statsborgere. Vi samarbeider her med sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber med spørsmål som angår bevegelsesfrihet for palestinere.

Fra norsk side har vi uttrykt våre bekymringer for de foreslåtte nye reglene overfor israelske myndigheter. Andre land har gjort det samme. Vi vil sammen med andre land fortsette å forfølge dette spørsmålet overfor israelske myndigheter.

Israelske myndigheter er åpne for dialog med oss og andre land om saken. De har formidlet at det kan komme justeringer i de foreslåtte nye reglene, og at dato for iverksettelse ikke er fastsatt.