Historisk arkiv

Svar på spørsmål om våpenhjelp til Ukraina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om regjeringen vil donere flere våpen og annet forsvarsmateriell til Ukraina eller å støtte Ukraina med midler som kan brukes til å anskaffe våpen for å forsvare landets frihet.

Skriftlig spørsmål nr. 1502 (2021-2022).
Datert 8.3.2022

Fra representanten Guri Melby (V) til utenriksministeren: 
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Vil regjeringen donere flere våpen og annet forsvarsmateriell til Ukraina eller å støtte Ukraina med midler som kan brukes til å anskaffe våpen for å forsvare landets frihet?

Utenriksministerens svar:
Krigen i Ukraina har sjokkert hele verden. Europa har ikke sett krigshandlinger av et slikt omfang siden andre verdenskrig. Sivilbefolkningens lidelser er vanskelige å beskrive og de materielle ødeleggelsene er enorme. Norge fordømmer Russlands uprovoserte, folkerettsstridige og brutale angrep på Ukraina på det sterkeste. 

Jeg vil holde Stortinget orientert på egnet måte om regjeringens videre håndtering av disse spørsmålene.