Historisk arkiv

Endringer i innreiseregler for land og områder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet innfører krav om innreisekarantene fra Ungarn, Norrbotten i Sverige og tre regioner i Finland. Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 18. oktober.

Innreisekarantene gjelder kun for reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land som ikke har et gyldig koronasertifikat. Barn og unge under 18 år er unntatt innreisekarantene uavhengig av hvor de kommer reisende fra. Innreisekarantene kan i tillegg forkortes for alle reisende ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.

Karantenehotell for gjennomføring av karantene ble fjernet som krav fra og med lørdag 25. september. 

Endringene i landlisten vil fremgå av covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no fra og med mandag 18. oktober.

Land i Europa

Følgende land har fortsatt ikke krav om innreisekarantene (samme krav for grønne og oransje land):

Grønn: Malta og Liechtenstein

Oransje: Andorra, Frankrike, Italia, Island, Kypros, Monaco, Nederland, Polen (endret fra grønn), Portugal, San Marino, Spania, Tsjekkia (endret fra grønn) og Vatikanstaten.

Følgende land får innført krav om innreisekarantene:

Ungarn (endret fra oransje til rød)

Følgende land fortsetter å være røde eller mørkerøde og har krav om innreisekarantene (samme krav for røde og mørkerøde land):

Rød: Belgia, Bulgaria, Hellas, Irland, Kroatia, Luxemburg, Slovakia, Sveits, Tyskland og Østerrike

Mørkerød: Estland, Latvia, Litauen, Romania, Slovenia og Storbritannia

Regioner og selvstyrte områder i Norden

Sverige

Følgende regioner har fortsatt ikke krav om innreisekarantene (samme krav for grønne og oransje regioner):

Grønn: Blekinge, Gotland, Värmland og Västernorrland

Oransje: Dalarna, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar (endret fra grønn), Kronoberg, Skåne, Södermanland, Uppsala, Västra Götaland, Örebro og Östergötland

Følgende region får innført krav om innreisekarantene:

Norrbotten (endret fra oransje til rød)

Følgende regioner er fortsatt røde og har krav om innreisekarantene: Stockholm, Västerbotten og Västmanland

Danmark (inklusive selvstyrte områder)

Følgende regioner har fortsatt ikke krav om innreisekarantene (samme krav for grønne og oransje regioner):

Oransje: Hovedstaden (inkludert København), Midtjylland (endret fra grønn), Nordjylland, Sjælland og Syddanmark (endret fra grønn).

Færøyene er fortsatt rød og beholder derfor krav om innreisekarantene.

Grønland er fortsatt rød og beholder derfor krav om innreisekarantene.

Finland

Følgende regioner har fortsatt ikke krav om innreisekarantene (samme krav for grønne og oransje regioner):

Grønn: Norra Karelens SVD, Södra Savolax SVD og Åland

Oransje: Centrala Tavastlands SVD (endret fra grønn), Kajanalands SVD, Kymmenedalens SVD, Lapplands SVD, Länsi-Pohja SVD, Södra Karelens SVD og Östra Savolax SVD

Følgende regioner får innført krav om innreisekarantene:  

Mellersta Österbottens SVD, Syd-Österbottens SVD og Vasa SVD (alle endret fra oransje til rød)

Følgende regioner er fortsatt røde og har krav om innreisekarantene: Birkalands SVD, Egentliga Finlands SVD, Helsingfors och Nylands SVD, Mellersta Finlands SVD, Norra Savolax SVD, Norra Österbottens SVD, Päijat-Häme SVD og Satakunta SVD

Utvalgte øygrupper i Europa 

Følgende øygrupper fortsetter å ikke ha krav om innreisekarantene (samme krav for grønne og oransje øygrupper):

Grønn: Kanariøyene (Spania), Nordlige egeiske øyer (Hellas) og Sardinia (Italia)

Oransje: Azorene (Portugal), Balearene (Spania), Korsika (Frankrike), Kreta (Hellas), Madeira (Portugal) og Sicilia (Italia) 

Følgende øygrupper fortsetter å være røde og har krav om innreisekarantene:

De joniske øyer (Hellas) og Sørlige egeiske øyer (Hellas)

Lilla land og områder

FHI vurderer hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler. Disse landene og områdene omtales som «lilla land». Det stilles krav om innreisekarantene, test og innreiseregistrering fra lilla land.

Følgende land og områder forblir lilla land: New Zealand, Kuwait, Qatar, Saudi-Arabia, Taiwan og Uruguay.

Følgende land og områder på EUs tredelandsliste endres fra lilla til grå: Chile

Følgende land og områder på EUs tredelandsliste er grå: Australia, Canada, Chile, Hong Kong, Jordan, Kina, Macau, Rwanda, Singapore, Sør-Korea, Ukraina.

NB: Merk at det blir nye tiltak ved innreise til Norge fra 26. november.

Dette gjelder frem til 26. november: 

  • Grønne land: Ingen krav ved innreise.
  • Oransje land: Ingen krav ved innreise.
  • Røde land: Plikt til å registrere opplysninger i innreiseregisteret. Krav til test ved på grensen ved ankomst. Krav om innreisekarantene, barn og unge under 18 år er unntatt. Innreisekarantenen kan forkortes ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.
  • Mørkerøde land: Samme krav som for røde land.
  • Lilla land: Samme krav om innreisekarantene, innreiseregistrering og test som for røde land.

Øvrige land i verden (grå land): Fortsatt innreiserestriksjoner (restriksjoner på hvem som får komme inn i Norge), innreisekarantene og testkrav på grensen ved ankomst. Se mer informasjon om hvem som får lov å reise til Norge. 

Dersom du reiser fra et grønt eller oransje land, men mellomlander i et land med strengere karantenekrav (for eksempel rødt eller mørkerødt) er det innreisereglene fra landet du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge. Det vil si at det stilles krav om innreiseregistrering, test på grensen og innreisekarantene dersom du mellomlander i et rødt eller mørkerødt land. Dette gjelder ikke dersom du kan fremvise koronasertifikat som viser at du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder.

Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et verifiserbart koronasertifikat godkjent for innreise til Norge? Da er du unntatt innreisekarantene og trenger ikke fylle ut innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen. Dette gjelder uavhengig av hvilket land du kommer fra.

Til grunn for endringene er FHIs ukentlige landvurdering av regioner i Norden, land og noen utvalgte øygrupper i Europa, i tillegg til utvalgte tredjeland på EUs tredjelandsliste. Vurderingene tar utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU.

Denne uken (partallsuke) er det vurdert om smittesituasjonen gjør det aktuelt å skjerpe inn eller lette på innreiserestriksjonene og karantenekravene. Beslutningen betyr at det gis lettelser for noen land, samtidig som det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for noen land.

Nye oppdateringer hver uke

FHI vurderer aktuelle land og områder ukentlig. I partallsuker gjøres det en bred vurdering basert på smittesituasjonen og om landene og områder skal gis lettelser eller skjerpelser. I oddetallsuker vurderes kun om smittesituasjonen tilsier at noen land skal få strengere regler (for eksempel endres fra grønt til oransje eller rødt).

Oppdateringer av landvurderingene offentliggjøres på regjeringen.no hver fredag ca. kl. 12, og endringene trer i kraft fra midnatt, natt til påfølgende mandag. Endringene fremgår av covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no.

 

Terskelverdiene for registrerte smittede, testing og folketall i europeiske land kommer fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), som også er primær kilde for FHIs beregninger. Kriteriene tar utgangspunkt i tall per 100 000 innbyggere for de siste 14 dagene samt andel positive prøver. «Mindre enn 50 tilfeller» betyr derfor «Mindre enn 50 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere for de siste 14 dagene».

  • Grønne land: Mindre enn 50 tilfeller og under 4 % positive prøver, eller under 75 tilfeller og mindre enn 1 prosent positive prøver.
  • Oransje land: Mindre enn 50 tilfeller og 4 % positive prøver eller mer, eller mellom 50 og 75 tilfeller og andel positive prøver på mer enn 1 prosent, eller mellom 75 og 200 tilfeller og mindre enn 4 prosent positive prøver.
  • Røde land: Mellom 75 til 200 tilfeller og 4 prosent positive prøver eller mer, eller mellom 200 og 500 bekreftede tilfeller.
  • Mørkerøde land: Dersom bekreftede tilfeller er 500 eller mer, eller det mangler nødvendige og pålitelige data for vurdering. Dersom det er særlige smittevernfaglige hensyn, som høy forekomst av særlig smittsomme virusvarianter, skal landet kategoriseres som mørkerødt uavhengig av andelen positive prøver.

En helthetlig vurdering kan medføre at land som kvalifiserer til grønt ut fra de objektive kriteriene, ikke blir grønne, men blir farget oransje eller rødt.

Terskelverdier som gjelder fra 5. juli
Terskelverdier som gjelder fra 5. juli Foto: HOD