Historisk arkiv

Regjeringen Syse

Banklovkommisjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Syse

Utgiver: Finansdepartementet

Banklovkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. april 1990 for å foreta en fullstendig modernisering, samordning og revisjon av finanslovgivningen. Kommisjonen ble året etter også bedt om å inkludere regelverk på forsikringsområdet i dette reformarbeidet.

Banklovkommisjonen avga sin første utredning i 1994, og har siden avgitt totalt 30 utredninger med forslag til ny og revidert lovgivning på finansområdet.

Om Banklovkommisjonen

Opprettet: 1990

Opphørt: 2018

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Norges Bank, Postboks 1179 Sentrum, 0107 OSLO

Eget nettsted: http://www.banklovkommisjonen.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Banklovkommisjonen skal gjennomgå finansinstitusjons- og kredittlovgivningen med sikte på modernisering, samordning og revisjon. Kommisjonen skal fremlegge utkast til lovregler om betalingsformidling, herunder om betalings- og kredittkort. Videre skal den fremlegge et utkast til generell lovgivning om bankavtaler.

Aktive medlemmer (pr. 31.12.2018)

 • Erling Chr. Selvig (leder)
 • Sverre Dyrhaug (medlem)
 • Øystein Løining (medlem)
 • Rolf A. Skomsvold (medlem)
 • Erling G. Rikheim (medlem)
 • Eystein Gjelsvik (medlem)
 • Ottar Dalsøren (medlem)
 • Bente Øverli (medlem)
 • Marius Ryel (medlem)
 • Egil Rokhaug (medlem)
 • Runa Kristiane Sæther (medlem)
 • Camilla Forgaard Rukin (medlem)
 • Stefi Kierulf Prytz (medlem)
 • Olav Heldal (medlem)
 • Maj Hines (medlem)
 • Marita Skjæveland (medlem)
 • Marianne Uppman (medlem)
 • Mirella Wassiluk (observatør)
 • Lise Ljungmann Haugen (sekretær)
 • Jørgen Keiserud (sekretær)