Historisk arkiv

Statsminister Oscar Torp

Radiotale etter gruveulykke i Kings Bay på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Torp

Utgiver: Statsministerens kontor

Radiotale etter gruveulykke i Kings Bay på Svalbard.
Norsk Rikskringkasting, 20. mars 1953.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv.