Historisk arkiv

Statsminister Oscar Torp

Uttalelse etter  våpenhvile i Korea 1953

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Torp

Utgiver: Statsministerens kontor

Uttalelse etter våpenhvile i Korea.
Oslo, 8. juni 1953.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv.