Historisk arkiv

Statsminister Kåre Willoch

Kong Olav Vs trontale 1985-1986 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Willoch

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs trontale 1985-1986 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 130. ordentlige Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Eivind Reiten.
Stortinget, 11. oktober 1985.

Kilde: www.stortinget.no