Historisk arkiv

Statsminister Christian Selmer

Kong Oscar IIs andre trontale 1882

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Oscar IIs andre trontale 1882.
Opplest av statsminister Christian Selmer, som på Kongens vegne erklærte det 31. ordentlige Storting for åpnet.
Stortinget, 1. februar 1882.

Kilde: www.stortinget.no