Historisk arkiv

Kong Oscar IIs åpne brev ved det 7. overordentlige Stortings avslutning 1882

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Oscar IIs åpne brev ved det 7. overordentlige Stortings avslutning 1882.
Opplest av statsminister Christian Selmer, som på Kongens vegne erklærte det 7. overordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 31. januar 1882.

Kilde: www.stortinget.no