Historisk arkiv

Statsminister Christian Selmer

Kong Oscar IIs trontale 1881 og beretning om rikets tilstand 1880

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Oscar IIs trontale 1881 og beretning om rikets tilstand 1880.
Trontalen opplest av statsminister Christian Selmer, som på Kongens vegne erklærte det 30. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Henrik Helliesen.
Stortinget, 3. februar 1881.

Kilde: www.stortinget.no