Historisk arkiv

Statsminister Christian Selmer

Kong Oscar IIs første trontale 1882 og beretning om rikets tilstand 1881

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Oscar IIs første trontale 1882 og beretning om rikets tilstand 1881.
Trontalen opplest av statsråd Henrik Helliesen, som på Kongens vegne erklærte det 7. overordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Jens Holmboe.
Stortinget, 17. januar 1882.

Kilde: www.stortinget.no