Historisk arkiv

Statsminister Christian Selmer

Kong Oscar IIs trontale 1883 og beretning om rikets tilstand 1882

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Oscar IIs trontale 1883 og beretning om rikets tilstand 1882.
Trontalen holdt av Kongen, som erklærte det 32. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av Norges statsminister i Stockholm, Otto Richard Kierulf.
Stortinget, 17. februar 1883.

Kilde: www.stortinget.no