Historisk arkiv

Statsminister Johannes Steen

Kong Oscar IIs trontale 1893 og beretning om rikets tilstand 1892

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Oscar IIs trontale 1893 og beretning om rikets tilstand 1892.
Trontalen opplest av statsminister Johannes Steen, som på Kongens vegne erklærte det 42. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Ole Anton Qvam.
Stortinget, 2. februar 1893.

Kilde: www.stortinget.no