Historisk arkiv

Statsminister Emil Stang

Kong Oscar IIs trontale 1894 og beretning om rikets tilstand 1893

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Oscar IIs trontale 1894 og beretning om rikets tilstand 1893.
Trontalen opplest av statsminister Emil Stang, som på Kongens vegne erklærte det 43. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Ole Andreas Furu.
Stortinget, 2. februar 1894.

Kilde: www.stortinget.no