Historisk arkiv

Statsminister Emil Stang

Kong Oscar IIs trontale 1895 og beretning om rikets tilstand 1894

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Oscar IIs trontale 1895 og beretning om rikets tilstand 1894.
Trontalen holdt av Kongen, som erklærte det 44. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av Norges statsminister i Stockholm, Ole Anton Qvam.
Stortinget, 19. februar 1895.

Kilde: www.stortinget.no