Historisk arkiv

Statsminister Otto Blehr

Kong Oscar IIs trontale og beretning om rikets tilstand 1902

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Oscar IIs trontale og beretning om rikets tilstand 1902.
Trontalen opplest av statsminister Otto A. Blehr, som på Kongens vegne erklærte det 52. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Vilhelm Wexelsen.
Stortinget, 13. oktober 1902.

Kilde: www.stortinget.no