Historisk arkiv

Statsminister Otto Blehr

Kong Oscar IIs trontale og beretning om rikets tilstand 1903

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Oscar IIs trontale og beretning om rikets tilstand 1903.
Trontalen holdt av Kongen, som erklærte det 53. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Vilhelm Wexelsen.
Stortinget, 19. oktober 1903.

Kilde: www.stortinget.no