Historisk arkiv

Kong Oscar IIs kommentar til regjeringens avskjedssøknad 7. juni 1905

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Oscar IIs kommentar til regjeringens avskjedssøknad 1905.
Opplest av stortingspresident Carl Berner.
Stortinget, 7. juni 1905

Kilde: www.stortinget.no