Historisk arkiv

Statsminister Christian Michelsen

Regjeringens tale ved Stortingets åpning 1905, og beretning om rikets tilstand 1905

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringens tale ved Stortingets åpning 1905 og beretning om rikets tilstand 1905.
Åpningstalen opplest av statsminister Christian Michelsen, som på regjeringens vegne erklærte det 55. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Sofus Arctander.
Stortinget, 12. oktober 1905.

Kilde: www.stortinget.no