Historisk arkiv

Kong Haakon VIIs tale ved Stortingets avslutning 1912

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Haakon VIIs tale ved Stortingets avslutning 1912.
Opplest av Kongen, som erklærte det 61. ordentlige storting for avsluttet.
Stortinget, 1. august 1912.

Kilde: www.stortinget.no