Historisk arkiv

Statsminister Jens Bratlie

Kong Haakon VIIs trontale 1913 og beretning om rikets tilstand 1912

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Haakon VIIs trontale 1913 og beretning om rikets tilstand 1912.
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 62. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Fredrik Stang.
Stortinget, 23. januar 1913.

Kilde: www.stortinget.no