Historisk arkiv

Statsminister Gunnar Knudsen

Kong Haakon VIIs andre trontale 1918

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Haakon VIIs andre trontale 1918.
Opplest av Kongen, som erklærte det 8. overordentlige Storting for åpnet.
Stortinget, 9. desember 1918.

Kilde: www.stortinget.no