Historisk arkiv

Kong Haakon VIIs tale ved Stortingets andre avslutning 1918

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Haakon VIIs tale ved Stortingets andre avslutning 1918.
Opplest av Kongen, som erklærte det 8. overordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 14. desember 1918.

Kilde: www.stortinget.no