Historisk arkiv

Statsminister Gunnar Knudsen

Kong Haakon VIIs trontale 1916 og beretning om rikets tilstand 1915

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Haakon VIIs trontale 1916 og beretning om rikets tilstand 1915.
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 65. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Andreas Urbye.
Stortinget, 21. januar 1916.

Kilde: www.stortinget.no