Historisk arkiv

Statsminister Gunnar Knudsen

Statsminister Gunnar Knudsen melding etter krigsutbruddet 1914

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Gunnar Knudsens melding etter krigsutbruddet 1914.
Stortinget, 8. august 1914.

Kilde: www.stortinget.no