Historisk arkiv

Statsminister Ivar Lykke

Kong Haakon VIIs trontale 1928 og beretning om rikets tilstand 1927

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Haakon VIIs trontale 1928 og beretning om rikets tilstand 1927.
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 77. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Charles Robertson.
Stortinget, 19. januar 1928.

Kilde: www.stortinget.no