Historisk arkiv

Statsminister Frederik Due

Kong Carl XIV Johans trontale 1842 og beretning om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Carl XIV Johans trontale 1842 og beretning om rikets tilstand.
Trontalen opplest av stattholder Severin Løvenskiold, som på Kongens vegne erklærte det 10. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Palle Rømer Fleischer.
Stortinget, 11. februar 1842.

Kilde: www.stortinget.no