Historisk arkiv

Kong Carl XIV Johans tale ved Stortingets avslutning 1842

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Carl XIV Johans tale ved Stortingets avslutning 1842.
Opplest av stattholder Severin Løvenskiold, som på Kongens vegne erklærte det 10. ordentlige Storting for oppløst.
Stortinget, 17. september 1842.

Kilde: www.stortinget.no