Historisk arkiv

Statsminister Peder Anker

Kong Carl XIIIs trontale 1818 og beretning om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Carl XIIIs trontale 1818 og beretning om rikets stilstand.
Trontalen opplest av statsråd Jonas Collett, etter at stattholder Carl Mörner på Kongens vegne hadde erklært det 2. ordentlige Storting for åpnet. 
Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Herman Wedel Jarlsberg.
Stortinget, 6. februar 1818.