Historisk arkiv

Statsminister Peder Anker

Kong Carl XIIIs trontale 1815 og beretning om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Carl XIIIs trontale 1815 og beretning om rikets tilstand.
Trontalen opplest av statsråd Jonas Collett og  beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Peter Motzfeldt, etter at stattholder Hans Henrik von Essen på Kongens vegne hadde erklært det 1. ordentlige Storting for åpnet.
Stortinget, 5. juli 1815.

Kilde: www.stortinget.no