Historisk arkiv

Kong Carl XIV Johans tale ved Stortingets avslutning 1824

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Carl XIV Johans tale ved Stortingets avslutning 1824.
Opplest av kronprins Oscar, som på Kongens vegne erklærte det 4. ordentlige Storting for hevet.
Stortinget, 9. august 1824.

Kilde: www.stortinget.no