Historisk arkiv

Kong Carl XIV Johans tale ved Stortingets avslutning 1828

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Carl XIV Johans tale ved Stortingets avslutning 1828.
Holdt på fransk av Kongen, som erklærte det 3. overordentlige Storting for hevet. Norsk oversettelse opplest av førstestatsråd Jonas Collett.
Stortinget, 8. juli 1828.

Kilde: www.stortinget.no