Historisk arkiv

Statsminister Mathias Sommerhielm

Kong Carl XIV Johans trontale 1822 og beretning om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Carl XIV Johans trontale 1822 og beretning om rikets tilstand.
Trontalen opplest av førstestatsråd Jonas Collett, etter at stattholder August Sandels på Kongens vegne hadde erklært det 2. overordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Niels Treschow.
Stortinget, 20. september 1822.

Kilde: www.stortinget.no