Historisk arkiv

Statsminister Mathias Sommerhielm

Kong Carl XIV Johans trontale 1827 og beretning om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Carl XIV Johans trontale 1827 og beretning om rikets tilstand.
Trontalen opplest av statsminister Mathias Sommerhielm, etter at Kongen hadde erklært det 5. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av førstestatsråd Jonas Collett.
Stortinget, 12. februar 1827

Kilde: www.stortinget.no