Historisk arkiv

Statsminister Severin Løvenskiold

Kong Carl XIV Johans trontale 1833 og beretning om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Carl XIV Johans trontale 1833 og beretning om rikets tilstand.
Trontalen opplest av førstestatsråd Jonas Collett, som på Kongens vegne erklærte det 7. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Valentin Sibbern.
Stortinget, 13. februar 1833.

Kilde: www.stortinget.no