Historisk arkiv

Kong Carl XIV Johans  beretning om tronskiftet 1818 og skriftlige konstitusjonelle ed

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Carl XIV Johans beretning om tronskiftet 5. februar 1818 og skriftlige konstitusjonelle ed.
Opplest av stattholder Carl Mörner.
Stortinget, 11. februar 1818.

Kilde: www.stortinget.no