Historisk arkiv

Innhenting av opplysninger ved mistanke om trygdemisbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Arbeidsdepartementet har i dag mottatt Arbeids- og velferdsdirektoratets orientering om bruk av hjemmel i folketrygdloven §21-4 som gir adgang til å innhente opplysninger når det foreligger rimelig grunn til mistanke om trygdemisbruk.

– Jeg er glad for at arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad selv så raskt tok initiativ til å få oversikt over hvordan direktoratet har benyttet fullmakten til å innhente data ved mistanke om trygdemisbruk, sier statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet.  

Direktoratet opplyser at enheten NAV Kontroll har benyttet hjemmelen for å innhente hvem som eier abonnement på telefon/bredbånd når det foreligger rimelig grunn til mistanke om trygdemisbruk. I 2010 er denne hjemmelen benyttet i ca 15 tilfeller. NAV Kontroll har ikke innhentet trafikkdata.

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser også at det har fått bekreftet at én enhet utenfor NAV Kontroll har benyttet denne fullmakten i forbindelse med forberedende arbeid knyttet til en trygdemisbrukssak.  Siden enheten ikke har fått delegert fullmakt til dette har praksisen opphørt med øyeblikkelig virkning og Datatilsynet er rutinemessig informert.

– Gitt den store oppmerksomheten og debatten knyttet til personvernshensynene og datalagring, har vi med øyeblikkelig virkning bedt NAV om inntil videre å stanse bruken av folketrygdloven § 21-4 a når det gjelder telefon- og datatrafikk, sier statssekretær Lund.

Brev fra NAV til Arbeidsdepartementet (pdf)