Historisk arkiv

Nasjonalt åpningsarrangement for 2010 Det europeiske fattigdomsåret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Arbeidsdepartementet inviterer til åpning av det europeiske fattigdomsåret 2010 i Norge. Åpningen finner sted på Parkteatret i Oslo tirsdag 9. mars 2010 kl 13-15.

EU har utpekt 2010 til det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon. Norge er et av 29 land i Europa som tar del i det europeiske fattigdomsåret. I løpet av 2010 vil det finne sted både fellesskapsaktiviteter i regi av EU-kommisjonen og nasjonale aktiviteter.

Arbeidsdepartementet er nasjonal instans for gjennomføring, og inviterer til åpning av det europeiske fattigdomsåret 2010 i Norge.

Tid: Tirsdag 9. mars, kl 13-15
Sted: Parkteatret på Grünerløkka, Oslo

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Enkel servering. Begrenset antall plasser.
Påmelding på Fafos nettsider innen tirsdag 2. mars

På programmet står blant annet åpningstale ved arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, innledningen “Hva tenker vi om fattigdom i Norge?” ved Fafos instituttsjef Tone Fløtten og NOVA-forsker Axel West Pedersen, og kunstnerisk innslag fra Nysirkus Bjerke.

Mer om åpningsarrangementet og 2010 Det europeiske fattigdomsåret (fafo.no)

Velferdsalliansen, Samarbeidsforum mot fattigdom, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS, Fellesorganisasjonen (FO) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er blant rekken av samarbeidspartnere. Fafo og NOVA skal bistå Arbeidsdepartementet med å planlegge og gjennomføre det europeiske året i Norge.

 

Mer om 2010 Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon: