Forsiden

Historisk arkiv

Presentasjoner fra faglig seminar om sykefraværet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Presentasjoner fra Arbeidsdepartementets faglige seminar om sykefraværsutviklingen, tirsdag 12. januar 2010.

Se også: Program for seminaret

 

Utviklingen i sykefraværet

Åpning av seminaret 
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm

Utviklingen i sykefraværet siste år/senere årene (pdf) 
Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Sykefravær og yrkesdeltakelse (pdf) 
Roger Bjørnstad, SSB


Hva skal til for å lykkes i IA-arbeidet? (pdf) 
Svein Oppegaard, NHO

Best sammenliknbar mellom land (pdf)
Stein Reegård, LO

  

Forklaringer til økt sykefravær

Sykefravær som sosialt fenomen: Ulike typer fravær (pdf) 
Steinar Westin, NTNU

Hva kan registerstudier fortelle oss? (pdf) 
Kjell Vaage, UiB 

Arbeidsmiljøets betydning (pdf) 
Helge Kjuus, Stami

Fastlegenes portvaktrolle (pdf) 
Benedicte Carlsen, Rokkansenteret

 

Hva forklarer forskjeller i sykefravær (individuell tilnærming)

Unge og sykefravær (pdf)  
Roar Johnsen, NTNU

Arbeid og psykisk helse (pdf)  
Solveig Ose, Sintef Helse